การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 1/2565

2022-05-03

การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารลานกีฬา โรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูรูปภาพกิจกรรม