ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนธนาคารออมสิน

555 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77230