เพลงมาร์ช

เกียรติตระการรองเรืองเลื่องชื่อ
แห่งนี้หรือพวกเราชาวธนาคารฯ
ดังแสงส่องนำทางให้บุตรหลาน
มุ่งสร้างสรรค์การศึกษาให้ก้าวไกล
สีเลือดหมูคือผืนธงพริ้วสะบัด
สิ่งผูกมัดร้อยรวมร่วมน้ำใจ
เด่นสง่าเชิดชูบูชาไว้
หลอมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว
มีวินัยมีน้ำใจรู้หน้าที่
สร้างความดีสามัคคีกลมเกลียว
จิตยึดมั่นในคุณธรรมแน่นเหนียว
มุ่งสิ่งเดียวชีวิตดีมีคุณค่า
ชื่อจองเราโรงเรียนธนาคารออมสิน
เมื่อได้ยินผองชนยอมรับศรัทธา
สัญลักษณ์เด่นคือร่มไทรใบหนา
ให้การศึกษาให้ความรู้คู่เมืองไทย

ผู้แต่ง : ครูเพ็ญศรี วิชิตกุล
ทำนอง : ครูทรงศักดิ์ สายราม