ตารางกิจกรรม CSR โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 4

2019-12-18 08:33:00

ตารางกิจกรรมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และกิจกรรม CSR ธนาคารออมสินภาค 4 ณ ชุมชนบ้านคลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ลิงค์เอกสารแนบ