ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

2020-01-08 12:00:00

ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ๘ มกราคม ๒๕๖๓ - ธนาคารออมสิน นำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินทั่วประเทศ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จากคุณณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล