กิจกรรมข่าวสารต่างๆ  72
Card image cap
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565

2022-05-11

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 1/2565

การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขอ

2022-05-03

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขา สพฐ.

ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขา สพฐ.

2022-04-20

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
การพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก To be number one จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2

การพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก To be number one จังหวั

2022-04-07

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
การแข่งขันหมากล้อม OOMSIN GO ครั้งที่ 1

การแข่งขันหมากล้อม OOMSIN GO ครั้งที่ 1

2022-03-10

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โร

2022-03-02

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพ

2022-01-19

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
วันคริสต์มาส 2564

วันคริสต์มาส 2564

2021-12-24

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
การกำกับติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ

การกำกับติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ

2021-12-20

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
โครงการแมสล้านชิ้นเพื่อน้องๆ นักเรียน

โครงการแมสล้านชิ้นเพื่อน้องๆ นักเรียน

2021-12-15

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรม CSR 2564

กิจกรรม CSR ธนาคารออมสิน 2564 โดยมี ผู้อำนวยการธน

2021-12-08

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีมุทิตาจิต 2564

พิธีมุทิตาจิต 2564

2021-09-30

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธียกย่องและมอบเกียรติคุณบัตรฯ 2564

พิธียกย่องและมอบเกียรติคุณบัตรฯ 2564

2021-09-21

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่ 2564

มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่ 2564

2021-08-31

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
การจัดการเรียนการสอน ช่วง Covid-19

การจัดการเรียนการสอน ช่วง Covid-19

2021-07-14

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ร่วมจัดนิทรรศการการประเมิน ผอ.สพป.ปข.1 รอบ 1

ร่วมจัดนิทรรศการการประเมิน ผอ.สพป.ปข.1 รอบ 1

2021-06-28

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึก

2021-04-09

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
รูปการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

รูปการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล ปีการศ

2021-04-09

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
รูปการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รูปการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

2021-04-08

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.

2021-04-08

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
อบรมการเตรียมความพร้อมการขอมีวิทยฐานะตาม ว.21 และ PA

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอมีวิทยฐานะตาม ว.21 และ

2021-04-02

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
อบรมสอบใบขับขี่ 2564

อบรมสอบใบขับขี่ 2564

2021-03-18

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
แนะแนวสัญจร ม.ปลาย 2564

แนะแนวสัญจร ม.ปลาย 2564

2021-03-04

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
งานทอดผ้าป่าโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 2564

โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโคร

2021-02-01

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับคณะตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ต้อนรับคณะตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร

2021-01-28

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมจิตอาสาต้าน Covid-19

กิจกรรมจิตอาสาต้าน Covid-19

2021-01-15

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และมอบของขวัญปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารออมสิน ได้ปร

2020-12-29

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
มอบรางวัลการแข่งขัน “ดงไม้งามคอนเทสต์ ครั้งที่ 4”

มอบรางวัลการแข่งขัน “ดงไม้งามคอนเทสต์ ครั้งที่ 4”

2020-12-22

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมค่าย To Be Number One 2563 ณ นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน

กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำสมาชิก To Be Number One รุ่นท

2020-12-19

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

2020-12-09

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรม CSR ธนาคารออมสินภาค 4

กิจกรรม CSR ธนาคารออมสินภาค 4 โรงเรียนธนาคารออมสิ

2020-12-04

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับ ผู้อำนวยการสุรชัย แคลนกระโทก ผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนธนาคารออมสิน และคณะติดตาม

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสุรชัย แคลนกระโทก ผู้อำนวยการคน

2020-11-05

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ภาพบันทึกการแสดงจากนักเรียน และครูโรงเรียนธนาคารออมสิน วันลอยกระทงปี 2563 ณ วัดเกาะยายฉิม

ภาพบันทึกการแสดงจากนักเรียน และครูโรงเรียนธนาคารออ

2020-10-31

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
งานแสดงกตเวทีจิต 2563

งานแสดงกตเวทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการข

2020-09-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ผอ.เฉลิมเกียรติ แย้มพราย กล่าวลา เกษียณอายุราชการ

ผอ.เฉลิมเกียรติ แย้มพราย กล่าวลา เกษียณอายุราชการ

2020-09-24

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหุบกระทิง

ขอขอบคุณ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหุบกระทิง ที่ไว

2020-09-14

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กษิณาลัย สานสายใยครูบางสะพาน 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบางสะพาน

กษิณาลัย สานสายใยครูบางสะพาน 11 กันยายน 2563 ณ โรง

2020-09-11

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านด่าน จ.ระนอง

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านด่าน จ.ระนอง

2020-09-03

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
โรงเรียนธนาคารออมสิน รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563

โรงเรียนธนาคารออมสิน รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพปร

2020-08-27

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
แกนนำบูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณ รับการเข้าประเมินการนิเทศการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ

โรงเรียนธนาคารออมสิน เป็นแกนนำบูรณาการวิชาวิทยาการ

2020-08-26

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินภาค 4 เข้าตรวจเยี่ยม

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินภาค 4 เข้

2020-08-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีถวายวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่

2020-08-11

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พีธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พีธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา

2020-07-31

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข

2020-07-30

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พีธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 และ 3 ปีการศึกษา 2563

พีธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 และ 3 ปีการศึกษา

2020-07-30

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาระ

2020-07-23

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย

2020-06-22

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2562

2020-02-28

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-26

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 และนักกีฬาฟุตบอลวังน้ำเขียว-ทองมงคล

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 และน

2020-02-24

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 2562

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 3 วัน 2 คืน ปี

2020-02-20

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
บริจาคโลหิตนักเรียนและบุคคลทั่วไป โรงเรียนธนาคารออมสิน

บริจาคโลหิตนักเรียนและบุคคลทั่วไป โรงเรียนธนาคารออ

2020-02-12

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธ

2020-02-12

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ วัดเกาะยายฉิม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ วัดเกาะยายฉิม

2020-02-07

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้พื้นฐานลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ (B.T.C.) ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น

2020-01-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมอบรมก่อการครู

กิจกรรมอบรมก่อการครู วันที่ 18-19 มกราคม 2563 #

2020-01-18

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด

2020-01-10

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ภาพกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563

2019-12-28

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ภาพบรรยากาศของวันคริสต์มาส 2562

วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวา

2019-12-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรม CSR โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 4

กิจกรรมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บา

2019-12-19

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมห

2019-12-05

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ท่านเจ้าอาวาสวัดเกาะยายฉิมมอบทุนการศึกษา

ท่านเจ้าอาวาสวัดเกาะยายฉิมมอบทุนการศึกษาให้กับนักร

2019-12-04

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน 2562

ทำบุญวันเกิดโรงเรียน 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 256

2019-11-28

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
วันวชิราวุธ 2562

วันวชิราวุธ 2562 คณะลูกเสือ 4 ประเภท ร่วมกันถวายรา

2019-11-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562 ณ วัดเกายายฉิม สนับสนุนโดย

2019-11-11

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 เปิดภาคเรียนที่ 2

2019-11-05

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีเปิดกีฬาอำเภอ 2562

พิธีเปิดกีฬาอำเภอ 2562 ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

2019-10-04

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
พิธีแสดงมุทิตาจิต 2562

พิธีแสดงมุทิตาจิต 2562 ครูอำพันธ์ บรรดาศักดิ์

2019-09-25

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กีฬาอำเภอ 2562

มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กีฬาอำเภอ 2562

2019-09-17

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
ค่ายคณิตศาสตร์ 2562

ค่ายคณิตศาสตร์ 2562 Measurement and Geometry Desig

2019-09-13

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
โครงการสานสัมพันธ์ลูกหลานสมเด็จย่า

โครงการสานสัมพันธ์ลูกหลานสมเด็จย่า

2019-06-07

รายละเอียดและรูปภาพ

Card image cap
Oomsin Award 2019 To be number one

กิจกรรม Oomsin Award 2019 ภายใต้โครงการ To be nu

2019-02-20

รายละเอียดและรูปภาพ