ข่าวประชาสัมพันธ์  10

 2021-01-22 12:00:00    ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2564 ห้องเรียนพิเศษ  คลิกเพื่ออ่าน

 2020-12-29 15:00:00    ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  คลิกเพื่ออ่าน

 2020-06-23 12:00:00    E-Book วารสารร่มไทร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  คลิกเพื่ออ่าน

 2020-01-08 12:00:00    ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-18 08:33:00    ตารางกิจกรรม CSR โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 4  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-09 11:30:00    ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 สพป. ระดับชาติ  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-09 11:29:00    ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 สพม. ระดับชาติ  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-05 12:00:00    รายชื่อครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ ระดับ สพป.  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-05 12:00:00    รายชื่อครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ ระดับ สพม.  คลิกเพื่ออ่าน

 2019-12-02 14:12:00    ประกาศวันหยุด 6-9 ธันวาคม 2562  คลิกเพื่ออ่าน